UCI: Seguridad del paciente

 

La seguretat del pacient a la UCI es considera un dels eixos centrals de cada centre hospitalari a l’hora d’avaluar la seva qualitat, tal i com s’indica a la Llei 16/2003 de Cohesió i Qualitat del SNS. En aquest sentit, la UCI d’un hospital ha evolucionat al llarg del temps, i avui dia alguns dels exercicis de seguretat estan en fase d’implamentació, ja que es tracta de pràctiques punteres d’Innovació + Desenvolupament. Aquest fet indica la importància d’una àrea, mitjançant la qual s’ha aconseguit millorar significativament la qualitat de l’estada dels pacients i dels seus familiars.

No obstant, hi ha una sèrie de característiques obligatòries per part dels centres hospitalaris que comptin amb una UCI a les seves instal·lacions. Aquestes característiques poden variar en funció de la comunitat autònoma o del centre hospitalari en qüestió. Tot i així, la disponibilitat de la història clínica digital o de la prescripció electrònica són algunes de les normes que tot centre hospitalari ha de complir, per tal de no infringir la legislació vigent.

Segons un estudi de la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC) i la AC-SNS realitzat en 79 centres hospitalaris amb una UCI, i en el qual es van abarcar al voltant de 1.000 pacients, gairebé un 60% dels pacients va presentar algun tipus d’incident. Es tracta d’un percentatge molt elevat, ja que el 90% dels incidents es van qualificar com evitables, per això es va considerar com un aspecte de millora a través de l’implantació d’una sèrie de mesures estadaritzades de seguretat.

El NQF va publicar un llistat d’exercicis considerats com a segurs per a millorar l’assistència mèdica, i per tant, millorar l’estada del pacient i garantitzar uns estàndards de qualitat com a mesura de prevenció i reducció d’incidents. Aquest llistat consta de 34 mesures de seguretat, i que tot centre hospitalari amb UCI ha de complir. Per això, la intenció d’aquest tipus d’estudis, i les posteriors mesures, és reduir al màxim el número d’incidències relatives a la seguretat del pacient, per tal que en un futur el número d’incidents evitables sigui el més reduït possible.