UCI: Normas de autorización y acreditación

 

La UCI d’un centre hospitalari ha de complir una sèrie de normes d’acord amb la legislació vigent, ja que es tracta d’una unitat que acull a pacients de gravetat, i com a mesura de garantia d’una atenció de qualitat. Les normes varien en funció de cada comunitat autònoma i de cada centre hospitalari. D’aquesta manera, hi ha dos tipus de normes a la UCI: les prèvies a la constitució d’una UCI, anomenades normes d’autorització i registre, i les posterios a la seva creació, denominades normes d’acreditació. De fet, segons el RD 1277/2003 deu comunitats autònomes s’han vist obligades a portar a terme una modificació de la seva normativa vigent per un correcte compliment, mentres que set comunitats no han tingut la necessitat de realizar cap variació, mantenint així la normativa anterior.

Pel que fa a les normes d’autorització dels centres hospitalaris de les diferents comunitats autònomes, a continuació s’enumeren les que fan referència a la UCI:

A la Comunitat d’Aragó, d’acord amb la llei de regulació dels requisits mínims del Departament de Salut i Consum referent a l’Ordre 8 de març de 2006, es va establir que “els centres que realitzin processos quirúrgics que requereixin cures postoperatòries especialitzades o crítiques, disposaran, dins de la seva oferta assistencial, d’una UCI”.

Pel que fa a la Comunitat de Canàries, segons l’Ordre del Consell de Sanitat i Consum del 15 de juny de 2000 en referència a les condicions mínimes: “les condicions mínimes que han de complir els centres hospitalaris de la Comunitat Autònoma de Canàries estableix que l’Hospital General haurà de comptar amb una Unitat de Medicina Intensiva, establint per aquesta Unitat els requisits mínims”.

Per altra banda, a la Comunitat de Castella La Mancha, l’ordre establert sobre les Autoritzacions Administratives de Centres i Serveis de Cirurgia, del 29 de juny de 2007, indica que en qualsevol centre hospitalari ha de disposar d’algun tipus de servei assistencial de suport les 24 hores del dia, o una UCI “preferiblement integrada al centre, tot i que pot ser concertada”.

A la Comunitat de Madrid, les normes establertes pel Departament de Sanitat a l’Annex I de l’Ordre 577/2000, són una ampliació de les ja existents a l’Ordre de l’11 de febrer de 1986, amb l’incorporació de noves tipologies i amb la redefinició de necessitats estructurals i funcionals de les UCIs dels centres hospitalaris.