UCI: Equipamiento requerido

 

La UCI d’un hospital ha de disposar d’una sèrie de recursos a nivell material i de personal, per tal de complir amb la legislació vigent. Les necessitats inclouen un àmpli ventall de possibilitats, per les quals és necessari disposar del material tecnològic corresponent. De manera que, el material mèdic ha d’estar qualificat i congregar les aptituds necessàries per a obtenir el màxim benefici de les eines, que estan a disposició per a implantar el tractament necessari a cada un dels pacients que ingressin a la UCI.

Pel que fa a la localització, l’àrea dedicada a la UCI ha d’estar dins del centre hospitalari i ha de tenir mesures de control a l’accés. De la mateixa manera, l’emplaçament de la UCI ha d’aportar facilitats per la connexió immediata amb altres àrees de l’hospital, com urgències, gabinets d’exploracions d’hemodinàmica, etc.

Tots els components de la UCI (pacients, familiars, personal mèdic, etc.) han de disposar del material físic adequat per l’exercici de les seves tasques. En aquest sentit, serà imprescindible disposar d’àrees especialment habilitades per a la recepció dels familiars. També serà necessària una sala d’UCI, és a dir, una sala pel pacient i el corresponent control d’infermeria, així com el suport general i el personal necessari.

Amb relació a la capacitat dels pacients a la UCI, el número mínim de llits no pot ser inferior a 6. Això es deu a que és necessari contemplar uns mínims, ja que la inclusió d’una UCI en un hospital requereix, tal i com s’ha pogut apreciar, un gran nombre de condicions.

Sobre els recursos humans, la UCI ha d’incloure, com a mínim, les següents figures a la seva plantilla de professionals:

 

  • Director o Responsable de la UCI (amb un mínim de 5 anys d’experiència en medicina intensiva)
  • Infermera supervisora de la UCI (amb un mínim de 5 anys d’experiència en cures intensives)
  • Metge (amb especialitats en atenció al pacient)
  • Zelador
  • Infermera
  • Personal administratiu
  • Professionals qualificats per altres tipus de serveis prestats a la UCI