UCI: Derechos del paciente

 

Els pacients que acudeixen a la UCI de qualsevol hospital tenen una sèrie de drets referents a la legislació mèdica actual, que poden reclamar i a la que es poden aferrar, a l’hora de portar a terme qualsevol tipus de gestió relacionada amb l’ingrés a la unitat. Per tant, és convenient el coneixement dels drets per part dels familiars o acompanyants, per tal d’exercir-los en cas de necessitat, atès que es té en compte l’atenció dels pacients.

Així doncs, la UCI té l’obligació d’entregar, al pacient, als familiars o als acompañants, la informació que s’enuncia a continuació:

  • Informació sobre l’atenció i les cures oferides per la UCI.
  • Informació general de la UCI.
  • Consentiment informat del procediment i els riscos quan sigui necessari (La Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries -SEMICYUC- ha publicat els diferents casos).
  • Tot tipus de recomenacions per part de l’hospital per a romandre a les instal·lacions, així com instruccions necessàries.

La informació sobre les atencions i les cures oferides pel personal de la UCI han d’incloure una sèrie de característiques. En primer lloc, ha de contenir els motius i els processos del pacient a la UCI. També hi ha de constar informació sobre els tractaments i les atencions que es porten a terme al centre. Tanmateix, aquesta informació haurà de ser diària i hi haurà d’haver professionals encarregats de la comunicació amb els pacients.

Pel que fa a la informació general de la UCI, des del centre hospitalari s’ha de notificar qualsevol aspecte relacionat amb l’estada dels pacients. És important destacar els canals d’informació que es porten a terme amb els familiars o acompanyants dels malalts, ja que la informació s’ha d’oferir per via oral i escrita. En aquesta informació s’ha d’incloure qüestions com l’horari d’informació, telèfons de contacte, formes de comunicació amb els professionals del centre, etc.

El consentiment informat es porta a terme en casos en que els tractaments i els diagnòstics invasius pugui afectar negativament en la salut del pacient, o pugui implicar algun risc a nivell vital.

Per últim, els professionals del centre han d’oferir tota la informació que estigui al seu abast, tant al pacient com als seus acompanyants, per tal que la seva estada sigui el més agradable possible.