• Equipament de la UCI
  Equipament de la UCI
  Equipaments mèdics utilitzats a la UCI
 • Personal de la UCI
  Personal de la UCI
  Personal mèdic que treballa a la UCI
 • Entrant amb un pacient a la UCI
  Entrant amb un pacient a la UCI
  Metges entrant a la UCI amb un pacient

 

La Unitat de Cures Intensives, o UCI, és una àrea dins d’un centre hospitalari en la qual es porta a terme l’atenció de pacients amb un estat de salut molt greu, però alhora susceptibles a una possible recuperació. Hi ha una sèrie de paràmetres definits a nivell legislatiu que indiquen i delimiten els diferents estats dels pacients, per la presa de decisions per part del personal de cada hospital que forma la UCI.

Tal i com es pot deduir, la UCI és una unitat amb un alt grau d’especialització per part dels professionals mèdics i les infermeres que formen part de la unitat. Això es deu a que la UCI d’un hospital té l’obligació d’atendre a pacients de qualsevol patologia,  sempre i quan compleixin els requisits esmentats anteriorment. Tanmateix, els professionals mèdics han de tenir les aptituds necessàries per a poder atendre satisfactòriament i amb una gran rapidesa als pacients en estat d’urgència, degut a les situacions que es poden presentar. Aquest fet conforma un punt imprescindible a tenir en compte a l’hora de seleccionar el personal, ja que els serveis que s’ofereixen han de ser d’absoluta garantia pel pacient.

De la mateixa manera, i segons la legislació vigent, una UCI ha de disposar d’una sèrie de materials mínims per a poder dur a terme les cures i els tractaments necessaris dels pacients. Així doncs, a part de les infraestructures físiques esmentades, també requereix unes infraestructures tecnològiques mínimes. Disposar de la tecnologia necessària implica que els professionals mèdics puguin dur a terme els tractaments que es poden veure obligats a aplicar. També és indispensable la propietat de les matèries necessàries per a possibilitar els tractaments que el personal sanitari de la UCI porta a terme.

Tal i com es pot apreciar, la composició d’una UCI dins d’un hospital requereix un gran nombre de recursos de qualsevol tipologia. La gravetat dels pacients és el principal motiu que condueix a aquest tipus de necessitats, ja que la UCI basa la seva existència amb un objectiu precís: la curació dels pacients que acudeixen a la unitat.